Przetargi

Znak postępowania: P-2/2022 Termomodernizacja budynku Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/62f1900b-a9a5-453a-8c14-e5f44d0be9e6

Znak postępowania: P-3/2022„Termomodernizacja budynku Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Kołowej 18 wraz z niezbędną przebudową”

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/01efe1b1-2a43-4233-a674-0d8c6cfcfaac

Znak postępowania: P-1/2022 „Termomodernizacja budynku Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Kołowej 18 wraz z niezbędną przebudową”.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e2697771-664f-4995-a249-5047346c73cd

Numer postępowania P-5 /2021„Wykonanie remontów tarasów w budynku DK Świt przy ul. Wysockiego 11, do zadania z Budżetu Obywatelskiego „Tarasy relaksacyjne”

Numer postępowania P-4 /2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Dom Otwarty z Arteneum – pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością” Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy opis przedmiotu zamówienia: ul. Radzymińska 121 i 123, 03-560 Warszawa

Numer postępowania P-2 /2021„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kołowej 18”(dz. ew. nr 1/4, 2,5 z obrębu 4-10-09).

Data publikacji 2021-09-24

Numer postępowania P-3/2021 „Wykonanie remontów tarasów w budynku DK Świt przy ul. Wysockiego 11, do zadania z Budżetu Obywatelskiego „Tarasy relaksacyjne”.

Data publikacji 2021-08-30

Przetarg  : P-1 Wykonanie remontów tarasów w budynku DK Świt przy ulicy Wysockiego 11, do zadania z Budżetu Obywatelskiego „Tarasy relaksacyjne”