ZESPÓŁ

DYREKTOR DOMU KULTURY „ŚWIT” LIDIA KRAWCZYK

lkrawczyk@dkswit.com.pl, dyrektor@dkswit.com.pl

Dyrektor zaprasza na rozmowę po wcześniejszym umówieniu terminu w DK „ŚWIT”.
Celem uzgodnienia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub osobisty w godzinach 8.00-16.00.

Z-CA DYREKTORA DOMU KULTURY „ŚWIT” MAGDALENA GRUDZIECKA

mgrudziecka@dkswit.com.pl